Privacybeleid

 1. INLEIDING

Welkom bij het privacybeleid van de Vlastuin Group. Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid informeert u over de soorten persoonlijke gegevens die we van u bewaren, het doel van het verzamelen van uw gegevens, hoe we voor uw persoonlijke gegevens zorgen, uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid samen leest met eventuele andere privacybeleiden of eerlijke verwerkingsbeleiden die we mogelijk verstrekken op specifieke momenten wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid vult andere kennisgevingen en privacybeleiden aan en is niet bedoeld om deze te overschrijven.

2. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

Toepassing

Dit privacy beleid is van toepassing op alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van degenen die bij ons in dienst zijn. Daarom is dit externe privacy beleid van toepassing op:

 • Onze klanten en andere relaties;
 • Bezoekers van onze websites (inclusief onze webshops);
 • Ontvangers van onze nieuwsbrieven, e-mails en andere correspondentie;
 • Bezoekers en deelnemers aan vergaderingen en andere evenementen die wij organiseren; en
 • Elke andere persoon die contact met ons opneemt of door ons wordt benaderd, of elke andere persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Dit privacy beleid is niet van toepassing op onze werknemers, uitzendkrachten, sollicitanten of leden van de raad van bestuur. We hanteren een apart intern privacy beleid voor deze individuen.

Gegevensbeheerder

De Vlastuin Group bestaat uit verschillende rechtspersonen, waaronder:

 • Vlastuin CDI B.V. (KvK-nummer 3217669);
 • Mr. Flexx Solutions B.V. (KvK-nummer 84848448); en
 • Vlastuin CDI Beheersmaatschappij B.V. (KvK-nummer 32069616).

Dit privacybeleid wordt namens de Vlastuin Group uitgegeven, dus wanneer we in dit privacybeleid “Vlastuin”, “wij”, “ons” of “onze” vermelden, verwijzen we naar de relevante vennootschap in de Vlastuin Group die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Hieronder staat vermeld welke entiteit de exploitant en beheerder zal zijn voor uw gegevens met betrekking tot de websites die we exploiteren:

Gegevensbeschermingsfunctionaris en contactgegevens

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op vragen met betrekking tot dit privacy beleid. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, inclusief eventuele verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande gegevens.

Mevrouw Willemijn Vlastuin

Functionaris voor gegevensbescherming van de Vlastuin Group

Guldenhoflaan 25, 3743 AS Baarn (Nederland)

Tel: + 31 35 548 87 30

E-mail: info@vlastuincdi.com

Klachten

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP): http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Wij stellen het echter op prijs als we de kans krijgen om uw zorgen aan te pakken voordat u contact opneemt met de AP, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Wijzigingen in het privacy beleid en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Wij herzien ons privacy beleid regelmatig. Historische versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, accuraat en actueel zijn. Houd ons alstublieft op de hoogte als uw persoonsgegevens wijzigen gedurende uw relatie met ons.

Links naar derden

Onze websites kunnen links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden cookies op uw apparaat installeren of gegevens over u verzamelen of delen. Wij beheren deze websites van derden niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun websites en privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Onze websites bevatten mogelijk de volgende links naar derden:

3. GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, verwijst naar alle informatie over een individu op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten uw bedrijfs-/handelsnaam, btw-nummer, voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of een soortgelijke identificator, titel en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening, betaalkaartgegevens en de uitkomst van eventuele krediet controle checks.
 • Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details van producten en diensten die u bij ons heeft gekocht.
 • Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browsertype en -versie van plug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om onze websites te openen.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die door u zijn gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en enquêteresultaten.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze websites, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen, en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor elk doel. Geaggregeerde Gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden in de wet niet beschouwd als persoonsgegevens, omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect zullen onthullen. Bijvoorbeeld, we kunnen uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie op een website / webshop. Als we echter Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens, zodat het u direct of indirect kan identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

We verzamelen geen Bijzondere Persoonsgegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid, en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Voor onze bezoekers op locatie: We gebruiken CCTV-camera’s om individuen op onze terreinen te bekijken en vast te leggen om een veilige omgeving voor personeel en bezoekers te handhaven en criminaliteit te voorkomen. Gegevens die zijn opgenomen door het CCTV-systeem worden opgeslagen. Gegevens van CCTV-camera’s worden niet onbeperkt bewaard, maar worden permanent verwijderd zodra er geen reden is om de opgenomen informatie te bewaren. Aan het einde van hun levensduur worden alle beelden in welk formaat dan ook permanent en veilig gewist. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming voor meer informatie hierover.

Onze producten en websites (inclusief onze webshops) zijn niet bedoeld voor kinderen en daarom verzamelen we niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

 4. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties: U kunt ons uw Identiteits-, Contact- en Financiële Gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Hieronder vallen persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

  • solliciteert naar onze producten of diensten;
  • onze leverancier wordt;
  • ons persoonlijk ontmoet of tijdens uw communicatie met ons klantenserviceteam;
  • een account aanmaakt bij ons (inclusief in onze webshop);
  • zich abonneert op onze service of publicaties;
  • vraagt om marketing naar u te sturen;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
  • ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

Indien we wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen, of indien dit vereist is onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben, en u verzuimt deze gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, dan zijn we mogelijk niet in staat het contract uit te voeren dat we met u hebben of proberen aan te gaan (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dat geval moeten we mogelijk een product of dienst annuleren die u bij ons heeft, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit het geval is op het moment zelf.

 • Geautomatiseerde technologieën of interacties: Terwijl u interrogeert met onze website, zullen we automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en -patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door het gebruik van cookies (zie hieronder) en andere vergelijkbare technologieën.
 • Derde partijen of openbaar beschikbare bronnen: We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen zoals hieronder beschreven:
 • Technische Gegevens van analyseproviders, advertentienetwerken, sociale netwerken en zoekinformatieproviders (zoals Google, Twitter, Instagram en Facebook).
 • Contact-, Financiële en Transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten (zoals Klarna).
 • Identiteits- en Contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen (zoals de Kamer van Koophandel).

5. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons daartoe toestaat. Meestal zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer wij de overeenkomst moeten uitvoeren die wij met u aangaan of zijn aangegaan.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitvoering van de Overeenkomst betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een dergelijke overeenkomst aangaat.

Legitiem Belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten om u de beste service/producten en de beste en meest veilige ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we eventuele impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschaduwd door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of dit wettelijk verplicht of toegestaan is). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe we onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke impact op u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hoewel we uw toestemming zullen verkrijgen voordat we u direct marketingcommunicatie van derden sturen via e-mail of sms. U heeft het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

6. DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ZULLEN GEBRUIKEN

Hieronder hebben we in een tabel beschreven op welke manieren we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en welke wettelijke grondslagen we hiervoor gebruiken. We hebben ook, indien van toepassing, geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn.

Merk op dat we uw persoonsgegevens mogelijk op meer dan één wettige grondslag kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details nodig heeft over de specifieke wettelijke grondslag die we gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer er meer dan één grondslag in de onderstaande tabel is aangegeven.

 

Doeleinde/ActiviteitType data

Wettelijke grondslag voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang

U registreren als een nieuwe klant of leverancier of om eventuele initiële vragen te beantwoorden die u mogelijk heeft voordat u een overeenkomst met ons aangaat(a) Identiteit (b) Contact

Uitvoering van een contract met u

Uw bestelling verwerken en bezorgen, of onze contractuele relatie met u beheren, waaronder: (a) Betalingen, tarieven en kosten beheren, (b) Geld innen en terugvorderen dat aan ons verschuldigd is(a) Identiteit (b) Contact (c) Financieel (d) Transactie(a) Uitvoering van een contract met u (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen) (c) Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
Onze relatie met u beheren, wat onder andere inhoudt: (a) U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacy beleid, (b) U vragen om een beoordeling achter te laten of deel te nemen aan een enquête

(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Marketing en Communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze administratie bij te werken en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
U in staat stellen deel te nemen aan een wedstrijd of een enquête in te vullen(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en Communicatie(a) Uitvoering van een contract met u (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
Ons bedrijf en websites beheren en beschermen, waaronder het oplossen van problemen, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens(a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (d) Financieel(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verstrekken van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsherstructurering of groepsherstructureringsoefening) (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Relevante inhoud en advertenties op onze website aan u leveren en de effectiviteit van de aan u getoonde advertenties meten of begrijpen(a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en Communicatie (f) Technisch(a) Uitvoering van een contract met u (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, ze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te informeren)
Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren(a) Technisch (b) GebruikNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (om typen klanten voor onze producten en diensten te definiëren, onze website bij te werken en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en onze marketingstrategie te informeren)
Suggesties en aanbevelingen doen over goederen of diensten die mogelijk interessant voor u zijn(a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (d) Gebruik (e) Profiel (f) Marketing en Communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

 

Marketing

We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde manieren waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, met name op het gebied van marketing en reclame, bijvoorbeeld wanneer u onze website en webshop bezoekt.

Promotionele aanbiedingen van ons

We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat we denken dat u zou willen of nodig hebt, of wat interessant voor u zou kunnen zijn. Op basis hiervan beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (dit noemen we marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt aangevraagd of goederen of diensten bij ons hebt gekocht en u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.

Marketing van derden

We verkrijgen uw uitdrukkelijke toestemming voordat we uw persoonsgegevens delen met derden voor marketingdoeleinden.

Afmelden

U kunt ons of derden op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een aankoop van producten/diensten, garantie registratie, ervaring met producten/diensten of andere transacties.

Gebruik van Cookies

We gebruiken cookies op verschillende pagina’s om uw bezoek aan onze websites en webshop aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Er zijn verschillende soorten cookies. Raadpleeg de cookiemelding of het cookiebeleid op de betreffende website voor een volledige lijst van de soorten cookies die we op uw apparaat kunnen installeren en wat ze doen.

De meeste van de cookies die we gebruiken, worden aan het einde van de browsersessie van uw apparaat verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer, tablet of smartphone staan en stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen bij uw volgende bezoek (zogenaamde permanente cookies). Deze cookies worden gebruikt om u te begroeten met uw gebruikersnaam en u de noodzaak te besparen om formulieren met uw gegevens in te vullen voor daaropvolgende bestellingen.

Wanneer u onze websites bezoekt, zullen we u informeren en kunt u uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer en welke cookies worden ingesteld. U kunt dan beslissen om alleen bepaalde cookies te accepteren of het algemene gebruik van cookies uit te sluiten.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, kan uw e-mailadres worden gebruikt voor reclamedoeleinden met uw apart verklaarde toestemming, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de hiervoor benodigde gegevens of die afzonderlijk door u zijn verstrekt, om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan andere bedrijven voor reclamedoeleinden. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief, hetzij door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde contactpunt, hetzij via een daarvoor verstrekte link in de nieuwsbrief.

Wijziging van het doel

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze moeten gebruiken voor een ander doel en dat dit doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ander, niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en de wettelijke basis toelichten die ons dit toestaat.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens zonder uw kennis of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit door de wet wordt vereist of toegestaan.

 7. BEWARING VAN GEGEVENS

De verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan het volgende beleid voor gegevensbewaring, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens.

We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang redelijkerwijs noodzakelijk is om de doelen te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan eventuele wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. We kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of als we redelijkerwijs geloven dat er kans is op juridische procedures met betrekking tot onze relatie met u.

Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, overwegen we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten. Bijvoorbeeld, volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief Contact-, Identiteits-, Financiële en Transactiegegevens) minimaal 7 jaar na het stoppen van de klantrelatie bewaren voor fiscale doeleinden.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie uw wettelijke rechten hieronder.

In sommige gevallen zullen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u kunnen worden geassocieerd) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u verder op de hoogte te stellen.

Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd, hetzij via een bericht aan het bovengenoemde contactpunt, hetzij via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount.

Neem contact met ons op als u verdere informatie nodig heeft met betrekking tot de bewaring van gegevens, inclusief de bewaartermijnen van uw gegevens.

8. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de partijen hieronder voor de hierboven uiteengezette doeleinden:

 • Dienstverleners die optreden als verwerkers en IT- en systeembeheerdiensten leveren.
 • Adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder advocaten, bankiers, accountants, belastingadviseurs, auditors en verzekeraars.
 • Belastingautoriteiten, toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
 • Bedrijven binnen de Vlastuin Groep.
 • Derden aan wie we ervoor kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen.
 • Als er een wijziging plaatsvindt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit privacybeleid.

In het bijzonder zullen we, voor het uitvoeren van het contract, uw gegevens verstrekken aan het transportbedrijf dat is belast met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Verder zullen we persoonsgegevens verstrekken aan derden die betrokken zijn bij het betalingsproces, zoals banken en betalingsdienstaanbieders. De gegevensbeschermingsverklaring van de desbetreffende derde partij is in dit opzicht van toepassing. We kunnen ook derden uw gegevens verstrekken zodat zij namens ons kredietcontroles kunnen uitvoeren.

We eisen van alle derde partijen dat ze de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

9. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Over het algemeen dragen we uw persoonsgegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt geboden door ten minste een van de volgende waarborgen te implementeren:

 • We zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen naar landen die door de Europese Commissie als een passend niveau van bescherming voor persoonsgegevens zijn beschouwd. Voor meer details, zie de website van de Europese Commissie: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.
 • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in de EER. Voor meer details, zie de website van de Europese Commissie: Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.
 • Wanneer we dienstverleners in de VS gebruiken, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deelnemen aan het Privacy Shield, dat van hen vereist vergelijkbare bescherming te bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen de EER en de VS. Voor meer details, zie de website van de Europese Commissie: EU-VS Privacy Shield.

Neem contact met ons op als u verdere informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER.

10. DATA BEVEILIGING 

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of ongeautoriseerd worden benaderd, gewijzigd of bekendgemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers, agenten, aannemers en andere derde partijen die zakelijke redenen hebben om dit te weten. Ze zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om met eventuele vermoede schendingen van persoonsgegevens om te gaan en zullen u en de toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een schending indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden versleuteld over het internet verzonden. We beschermen onze webshop, websites en andere systemen via technische en organisatorische maatregelen om verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen te voorkomen. Toegang tot uw klantaccount is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te houden en het browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met communiceren met ons, vooral als u het apparaat met anderen deelt.

11. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben en te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u hebben. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben, te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen persoonsgegevens te verwijderen of te wissen als er geen goede reden is om door te gaan met de verwerking ervan. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen als u met succes uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), als wij uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of als wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke wettelijke redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien wij ons baseren op een legitiem belang (of dat van een derde) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u van mening bent dat dit invloed heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden.
 • U heeft ook het recht om bezwaar te maken indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden overschrijden.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s:
  • Als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen.
  • Wanneer ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u wilt niet dat wij deze wissen.
  • Wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme gronden hebben om deze te gebruiken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.
 • Verzoek om de overdracht van uw persoonsgegevens naar u of naar een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat. Let op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u aanvankelijk met uw toestemming aan ons heeft verstrekt of waar we de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.
 • Trek te allen tijde uw toestemming in wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde producten of diensten niet aan u leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van de rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen we ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

We moeten mogelijk specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u het recht heeft om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden onthuld aan iemand die er geen recht op heeft. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We streven ernaar om op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Het kan incidenteel langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen en u bijwerken.